Auteursrecht spreuken & wijsheden

Op deze pagina verschaffen wij meer informatie over het auteursrecht op spreuken en wijsheden welke op het internet en onze website te vinden zijn. Hieronder leest u meer informatie over het auteursrecht op spreuken en wijsheden, deze stelling/uitspraak komt van http://goeievraag.nl/maatschappij/wetgeving/vraag/369785/auteursrecht-spreuken-citaten-quotes

– Een quote is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt. Bekende quotes vind je in bron 1. Je kunt dan denken aan b.v. ‘I have a dream’ van Martin Luther King, ‘Ich bin ein Berliner’ van John F. Kennedy, of -wat dichter bij huis- ‘Ons geld moet naar de zieken en niet naar de Grieken’ van Geert Wilders.

Iedereen is vrij om die uitspraken over te nemen. Het zijn immers geen werken van ‘letterkunde, wetenschap of kunst’, zoals in het auteursrecht genoemd.

Bij spreuken (‘Eigen Haard is Goud Waard’) geldt dat meestal onbekend is wie de spreuk ooit heeft bedacht. Bovendien hebben ze ook geen literaire status. Spreuken mag je dus ook gewoon openbaar maken; en dat gebeurt ook op grote schaal.

Wat niet mag is het overnemen van b.v. teksten op websites of uit boeken, bladen, kranten e.d., tenzij het gaat om een kort gedeelte van een boek of artikel. Essentieel is dat de bron en de maker van het werk worden vermeld, niet meer wordt geciteerd dan strikt nodig voor het doel, en dat het citaat getrouw is (liefst letterlijk). Citeren kan bijvoorbeeld om te vertellen over het werk of om er kritiek op te leveren.

Ook mag je geen (delen van) gedichten of songteksten openbaar maken (tenzij er geen copyright op rust). Gedichten of songteksten van 100 geleden mag je dus wél vrij gebruiken, want daarvan is het auteursrecht verlopen.

Meer info over het auteursrecht vind je hier:
http://iusmentis.com/auteursrecht/

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *